این وبلاگ بتدریج با شعرها، نوشته ها، توضیحات،اسناد، عکسها، مصاحبه هاو... از علل اینکه چرا خانه خانم بلیندا مکنزی شهروند انگلیسی حراج خواهد شد و نقش و کارکرد یکی از سازمانهای سیاسی و مسئولان آن در حراج خانه خانم مکنزی توضیح خواهد داد.
هیچ پستی وجود ندارد.
هیچ پستی وجود ندارد.